Anna Rozhkova

Více informací

Vyšší lékařské vzdělání.
Věnováno mé práci.
Označuje toto povolání jako dovednost, která musí být udržována a honována.
Již několik let se zabývá problematikou správné výživy a dietetiky.

Krása

Móda

Dieta